המכון בכלי התקשורת

פגוש את העיתונות: פריטי עיצוב מעיתונים - שיתוף פעולה של המחלקה לעיצוב תקשורת חזותית וחברת ישראכרט