המכון בכלי התקשורת

עמותת אשנב עורכת את הכנס השנתי שלה בסימן "אינטרנט וריאליטי"