המכון בכלי התקשורת

על קו הסיום, עיצוב, היכרות ראשונה עם הבוגרים הבולטים - תקראו את האותיות הקטנות