המכון בכלי התקשורת

על הכוונת: סיירת בנות - במכון מוטרדים מהיעדר התלהבות בקרב הבנות. דיקן הפקולטה להנדסה עשה את הצעד הראשון לשינוי המגמה ב"אורט חולון"