המכון בכלי התקשורת

על בסיס הקיים - שלוש ההחחברים בוגרי המכון הטכנולוגי בחולון, מנתבים את אהבתם לעיצוב במבחר פריטים קיימים להם הם מעניקים פרשנות חמה