המכון בכלי התקשורת

עיצוב - תערוכת על הדבש ועל העוקץ