המכון בכלי התקשורת

עופר זיק, מכון טכנולוגי בחולון- חדשות העיצוב