המכון בכלי התקשורת

עברו את מבחן הבד - התכשיטים של איתי מינץ , בוגר המכון