המכון בכלי התקשורת

עבודת נמלים: סטודנטים לעיצוב משדרגים את נמל יפו