המכון בכלי התקשורת

עבודות הגמר של בוגרי המכון הטכנולוגי בחולון. אנה קוצמן. תערוכת הבוגרים במכון