המכון בכלי התקשורת

ספסלים מסופסלים- סדנה לסיפסול קהילתי