המכון בכלי התקשורת

סמינר: הקמת תחנת הכוח הפרטית הגדולה בישראל