המכון בכלי התקשורת

סיפור הבריאה: סמי די בגלריה פריסקופ