המכון בכלי התקשורת

סטודנטים יעצבו מעברונים לערוץ החיים הטובים