המכון בכלי התקשורת

נשים צועדות יחד למען השלום - חווית ספורט והנאה