המכון בכלי התקשורת

נשארים בארץ - 11 תערוכות מקסימות מתקיימות ממש עכשיו, תערוכת 'צעצוע'