המכון בכלי התקשורת

ניפגשים באמצע - תערוכת 'באמצע' של המחלקה לעיצוב תעשייתי במכון