המכון בכלי התקשורת

ניפגשים באמצע - תערוכת "באמצע" של המחלקה לעיצוב תעשייתי