המכון בכלי התקשורת

ניחוח כרית, קרן שביט - בוגרת המכון