המכון בכלי התקשורת

ניהול של ניטור איכות מי בארות לאספקת מים חלק א' - מתודולוגיות ושיטות, בין הכותבים ד"ר ערן רובין מהפקולטה לניהול טכנולוגיה במכון