המכון בכלי התקשורת

נוהג ברכב חברה? יש לך פי 2 סיכוי לעדות תאונה