המכון בכלי התקשורת

נהנה לראות את הסטודנטים מתבגרים - שולי שטראוס מרצה בפקולטה לעיצוב