המכון בכלי התקשורת

משפרים את איכות ההוראה בהשכלה הגבוהה