המכון בכלי התקשורת

משפחה מיוחדת, ערב מיוחד לבני משפחה של ילדים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד שיערך במכון הטכנולוגי בחולון