המכון בכלי התקשורת

משב רוח רענן - אלה עדיטל בפרויקט מנורות חוץ המופעלות על ידי אנרגיית הרוח