המכון בכלי התקשורת

מרעיון לאובייקט למוצר, מפגש בין תרבותי יצירתי: תערוכה בינלאומית תוצג בחולון ובוורשה