המכון בכלי התקשורת

מפגשים מהסוג הבינלאומי - שיתוף פעולה חולון ורשה