המכון בכלי התקשורת

מערכות ישיבה כנושא עיסוק מאתגר בעבודות גמר של סטודנטים לעיצוב: מישות, התייחסות אקולוגית, ונשים כמקור השראה