המכון בכלי התקשורת

מעצבים צעירים מאירים את נמל תל אביב