המכון בכלי התקשורת

מעבדת דגמים חדישה נחנכה במכון הטכנולוגי חולון