המכון בכלי התקשורת

ממגדל בבל ועד מרלו"ג טבע, מאמרה של ד"ר ורד הולצמן מהפקולטה לניהול טכנולוגיה