המכון בכלי התקשורת

מלגות בסך 4,500 שקל הוענקו ל-21 סטודנטים