המכון בכלי התקשורת

מכון אירופאי - בפעם הראשונה, יעןראל זוכה במימון האיחוד האירופילניהול פרויקט במכוןהטכנולוגיחולון