המכון בכלי התקשורת

מי רוצה לגור בסרט של אלמודובר?