המכון בכלי התקשורת

מיתוג כתרגיל להקת המחול הקיבוצית והסטודנטים מהמחלקה לעיצוב בתרגיל אקדמי