המכון בכלי התקשורת

מיני תחנת כוח גרעינית לייצור חשמל בישראל