המכון בכלי התקשורת

מילה אחרונה - חושבים למחר, סטודנטים של הפקולטה לעיצוב עורכים תערוכה ב"זהבי עצמון"