המכון בכלי התקשורת

מטען חורג - תערוכת אמצע של המכון הטכנולוגי חולון