המכון בכלי התקשורת

מטילים עוגן - נמל תל אביב פוגש את סצנת התרבות, העיצוב והאמנות הישראלית