המכון בכלי התקשורת

מזיכרונות ילדות לעיצוב עכשווי - תערוכת צעצוע