המכון בכלי התקשורת

מה נעשה בסוף השבוע? תערוכת עכברים