המכון בכלי התקשורת

לפ-טופ ליידי - מאיה רודן ולידור יעיש, מעצבים תעשייתיים בוגרי הפקולטה לעיצוב במכון, בעלי "סטודיו חלק"