המכון בכלי התקשורת

לפני הבחירות: אירן סוגרת את הרשת