המכון בכלי התקשורת

למרות ובזכות הכל, היום אני זכאי לתואר ראשון