המכון בכלי התקשורת

ללמוד או ללמוד במכינות לעיצוב?