המכון בכלי התקשורת

לוי והחבית - תערוכה פעם הייתי חבית