המכון בכלי התקשורת

לא עוצרים בירוק, תערוכת "הכרה סביבתית" של סטודנטים מהפקולטה לעיצוב