המכון בכלי התקשורת

כנס על עיצוב במכון הטכנולוגי חולון