המכון בכלי התקשורת

כנס ב״עיצוב כמנוף לחדשנותחברתית׳