המכון בכלי התקשורת

כנס אקדמי גם בסקנד לייף: משחקים זה עניין רציני